Maksātnespējas process – izeja no šķietamas finansiālās bezizejas

Ikviens var nonākt situācija, kad kļūst neiespējami izpildīt esošās finanšu saistības, bet, kā mēdz teikt – no katras bezizejas ir vismaz divas izejas. “Juridiskais Birojs Maksātnespējas Jautājumos” piedāvātais pakalpojums - fiziskas vai juridiskas personas maksātnespēja – ir lielisks risinājums, kā sakārtot finansiālo dzīvi ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem.
"Juridiskais Birojs Maksātnespējas Jautājumos" darbojas jau kopš 2014. gada un ir vadošais uzņēmums maksātnespējas jautājumos Latvijā. Tā darbības galvenie pamatnosacījumi ir:
 • klienta labklājība un apmierinātība;
 • izpildāmo darbu punktualitāte;
 • precizitāte un maksimāla efektivitāte.
Uzņēmuma speciālisti ir palīdzējuši vairākiem tūkstošiem cilvēku atbrīvoties no parādsaistībām, uzsākot maksātnespējas procesu. Biroja klienti lielākoties ir privātpersonas, kuras nonākušas finansiālās grūtībās un kuru kopējās parādsaistības pārsniedz 5000 eiro.

Kā notiek maksātnespējas procesa uzsākšana

2015. gada 1. martā Latvijā ir stājies spēkā maksātnespējas likums jaunā redakcijā. Pēc likuma pieņemšanas, maksātnespējas process ir kļuvis īsāks, vienkāršāks un pieejamāks cilvēkiem ar minimālajiem ienākumiem – no viena līdz trim gadiem, atkarībā no kredītsaistību apmēra un oficiālajiem ienākumiem.

Pirmā konsultācija ar biroja speciālistiem notiek telefoniski un ir bez maksas. Ja klients ir gatavs sadarboties un atbrīvoties no parādsaistībām, tad tiek noslēgts līgums par maksātnespējas procesu, no uzņēmuma puses uzņemoties pilnu atbildību par tālāko procesa virzību.

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, vispirms klientam tiek nosūtīts rēķins 50 eiro apmērā par līguma sagatavošanu. Pēc rēķina apmaksas tiek sagatavots līgums, kurš ir elektroniski parakstīts no uzņēmuma puses un klientam nav jāparaksta - tas stājas spēkā līdz ar pirmo līguma maksājumu.

Līgums tiek slēgts uz vienu gadu ar ikmēneša maksājumu vidēji 220 eiro. Šajā summā ietilpst:
 • Valsts nodevas;
 • Tiesas izdevumi;
 • Administrātora atlīdzība;
 • Juridiskie pakalpojumi;
 • Maksa par izziņu iegūšanu;
 • Garantija par procesa ierosināšanu.

Maksātnespējas procedūra soli pa solim


Līdz ar līguma noslēgšanu, klientam vairs nav jātērē savs laiks procesa virzībai, jo uzņēmuma darbinieki, aizstāvot klienta intereses, brauc uz valsts iestādēm un pieprasa visus nepieciešamos dokumentus un izziņas, kā arī pārstāv un konsultē klientu no procesa uzsākšanas, līdz brīdim, kad klients ar tiesas lēmumu tiek atbrīvots no parādiem.

Klientam vairs nav arī jāveic maksājumi kreditoriem, bet jācenšas pēc iespējas ātrāk atmaksāt līgumā norādīto summu. Pēc līguma apmaksas klientam ir jāiesniedz dokumentus tiesā, tajā pilsētā, kur ir deklerētā dzīvesvietas adrese un uzsākas maksātnespējas process, kura pirmais posms ir bankrota procedūra – tās ietvaros tiek pārdoti visi publiskajos reģistros reģistrētie kustamie, nekustamie īpašumi, kapitāldaļas, laulības kopmanta un citas mantas.

Tālāk uzsākas saistību dzēšanas procedūra, kur ar Latvijas Republikas tiesas apstiprinātu saistību dzēšanas plānu ir veicami maksājumi kreditoriem:
 • Ja parāds ir no 5 000- 30 000 eiro, kopējās izmaksas sastādītu vidēji 12 maksājumi 1/3 daļa no oficiālajiem ienākumiem (atsevišķos gadījumos tie ir 6 mēneši vai 18 mēneši);
 • Ja parāds ir no 30 000- 150 000 eiro, kopējās izmaksas sastādītu vidēji 24 maksājumi 1/3 daļa no oficiālajiem ienākumiem;
 • Ja parāds ir virs 150 000 eiro, tad kopējās izmaksas sastādītu vidēji 36 maksājumi 1/3 daļa no oficiālajiem ienākumiem.
Jāņem vērā, ka pēc procesa pabeigšanas parādnieks 10 gadus nevar uzsākt maksātnespējas procesu, nevar kļūt par zvērinātu revidentu, prezidentu vai maksātnespējas administratoru, bet toties var uz sava vārda reģistrēt īpašumus un dibināt uzņēmumus.

Ja esi nonācis situācijā, kad izpildīt esošās finanšu saistības šķiet neiespējamā misijā, nenolaid rokas, bet sazinies ar "Juridiskais Birojs Maksātnespējas Jautājumos" zinošajiem speciālistiem, lai kopīgiem spēkiem atrastu visoptimālāko risinājumu. Atbrīvojies no parādiem droši, ātri un izdevīgi!

Pieteikties bezmaksas konsultācijai var aizpildot anketu: