1. Mērķis

Tiesiskās aizsardzības process ļauj parādniekam atjaunot savu spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks.

N.B. TAP nepalīdzēs parādniekam atjaunot savu maksātspēju, ja parādniekam nebūs skaidras vīzijas un biznesa plāna, kā restrukturizēt savu uzņēmējdarbību.

TAP UZRAUGA TIESAS IECELTS ADMINISTRATORS, KURŠ UZRAUGA TAP ĪSTENOŠANU UN NODROŠINA LIKUMĪGU TAP GAITU.

Uzrakstīt komentāru:

*

Your email address will not be published.