1. Mērķis

Tiesiskās aizsardzības process ļauj parādniekam atjaunot savu spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks.

N.B. TAP nepalīdzēs parādniekam atjaunot savu maksātspēju, ja parādniekam nebūs skaidras vīzijas un biznesa plāna, kā restrukturizēt savu uzņēmējdarbību.

TAP UZRAUGA TIESAS IECELTS ADMINISTRATORS, KURŠ UZRAUGA TAP ĪSTENOŠANU UN NODROŠINA LIKUMĪGU TAP GAITU.

  1. 09/15/2017

    Tapat, tiesa izbeigs maksatnespejas procesu, ja pec zinojuma par paradnieka mantas neesamibu administratoram nebus izdevies piesaistit finansejumu turpmakajai procesa norisei, un maksatnespejas process netiks turpinats. Maksatnespejas process tiks izbeigts ar tiesas lemumu, ja ticis saskanots tiesiskas aizsardzibas procesa pasakumu plans, un tiesa lemusi par juridiskas personas maksatnespejas procesa pareju uz tiesiskas aizsardzibas procesu.

Uzrakstīt komentāru:

*

Your email address will not be published.