1. Mērķis

Mūsu Uzņēmuma juristi pārstāvēs Jūsu intereses tiesā / šķīrējtiesā Civiltiesību un Administratīvo tiesību jautājumos, tādā veidā maksimāli panākot jums vēlamo rezultātu.

  • Juridisko personu pārstāvība
  • Fizisko personu pārstāvība

Gan fiziskas, gan juridiskas personas var pilvarot mūs pārstāvēt viņa intereses tiesā.

  1. Būtība

Klienta interešu pārstāvniecība sākas ar pieteikuma, paskaidrojuma, apelācijas sūdzības vai cita procesuālā dokumenta sagatavošanu.

Savu viedokli par lietas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiesnesis veido, izskatot prasītāja prasības pieteikumu un atbildētāja pievienotos dokumentus.

Ļoti svarīgi, lai jau no paša sākuma veidotos viedoklis sev par  labu.

Mūsu juristi jums palīdzēs sagatavot visu tā, lai pēc tam nenāktos lauzīt galvu.