1.Maksātnespējas pazīme

 

Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

  • personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz EUR 5 000,00;
  • sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz EUR 10 000,00.

2.Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no divām daļām:

1.daļa Bankrota procedūra (3 mēneši – 1 gads) Bankrota procedūras laikā administrators pārbauda, kas pieder personai. Ja administrators konstatē, ka personai pieder kustama manta vai nekustamais īpašums, tad administrators sastāda Mantas pārdošanas plānu un nosūta to parādniekam un kreditoriem. Mantu var pārdot gan izsolē, gan bez tās. Iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kreditoriem un procesa izdevumu segšanai. Kad piederošā manta ir pārdota bankrota procedūra tiek pabeigta.

Ja, veicot pārbaudi, administrators konstatē, ka personai nepieder ne kustama manta, ne nekustamais īpašums, tad administrators sastāda Ziņojumu par mantas neesamību un izsūta to kreditoriem un parādniekam. Ja 15 dienu laikā netiek saņemti iebildumi, administrators nosūta paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu, kam jāpievieno parādnieka sastādīts Saistību dzēšanas plāns.

Bankrota procedūras laikā ik mēnesi 1/3 no ienākumiem jāpārskaita uz administratora norādīto bankas kontu. Kad bankrota procedūra tiek pabeigta, administrators uzkrātos naudas līdzekļus pārskaita kreditoriem procentuāli to prasījumiem.

2.daļa Saistību dzēšanas procedūra (1 gads – 3,5 gadi)Pēc bankrota procedūras pabeigšanas tiek uzsākta saistību dzēšanas procedūra. Lai uzsāktu saistību dzēšanas procedūru nepieciešams sagatavot saistību dzēšanas plānu. Saskaņā ar saistību dzēšanas plānu ik mēnesi 1/3 no ienākumiem personai jāpārskaita kreditoriem procentuāli to galveno prasījumu summai. Pēc saistību dzēšanas plāna sagatavošanas tas tiek iesniegts tiesā vienlaikus ar pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu. Ja saistību dzēšanas plāns sagatavots atbilstoši likuma prasībām, tad tiesa pabeidz bankrota procedūru un uzsāk saistību dzēšanas procedūru, vienlaikus apstiprinot saistību dzēšanas plānu.

 

Pēc saistību dzēšanas plāna izpildes tiesā tiek iesniegts pieteikums par maksātnespējas procesa pabeigšanu. Tiesa ar lēmumu pabeidz maksātnespējas procesu un atbrīvo personu no saistībām, kuras nav dzēstas saistību dzēšanas procedūras laikā.

Uzrakstīt komentāru:

*

Your email address will not be published.