photo-5

PAR MUMS

1
Juridiskais Birojs Maksātnespējas Jautājumos
Palīdzēsim jums sakārtot jūsu un jūsu tuvinieku finansiālo stāvokli. Kā savas darbības galveno pamatnosacījumus esam izvirzījuši klienta labklājību un apmierinātību, izpildāmo darbu punktualitāti, precizitāti un maksimālu efektivitāti.

Mēs strādājam, lai atvieglotu jūsu dzīvi. Katram var rasties situācija, kad kļūst neiespējami izpildīt uzņemtās finanšu saistības. Mēs piedāvājam risinājumu, kā sakārtot Jūsu finansiālo dzīvi, nesot pēc iespējas mazākus zaudējumus – fiziskas personas maksātnespēja, juridiskas personas maksātnespēja.

Ikvienam var rasties situācija, kad kļūst neiespējami izpildīt uzņemtās finanšu saistības. Ir risinājums tam, kā sakārtot Jūsu finansiālo dzīvi, nesot mazākus zaudējumus – fiziskas personas maksātnespēja.

2015.gada 1. martā Latvijā ir stājies spēkā maksātnespējas likums jaunā redakcijā. Pēc likuma pieņemšanas, maksātnespējas process ir kļuvis īsāks, vienkāršāks un pieejamāks cilvēkiem ar minimālajiem ienākumiem. 1 – 3 gadi, atkarībā no Jūsu kredītsaistību apmēra un oficiālajiem ienākumiem.

2
Mūsu vērtības
Mēs strādājam tā, lai katra mūsu atbilde Jā! nozīmētu gandarītu klientu. Klienti izvēlas sadarbību ar mums, jo zina, ka mūsu Jā! ir godīgs un vērsts uz risinājumiem. Mēs strādājam tā, lai katrs mūsu klients justos novērtēts un īpašs.
Vienkārši un saprotami. Mēs palīdzam un iedrošinām ar zināšanām un pieredzi. Mēs runājam klientiem saprotamā valodā.
Uzticami. Mēs strādājam ar domu par nākotni. Mūsu pakalpojumi ir stabili, mūsu serviss – izcils.

Mūsu misija

Mūsu misija ir sniegt augstākās kvalitātes juridiskos pakalpjumums.

Ne jau tas ir gudrs, kurš zina daudz, bet gan tas, kurš zina vajadzīgo (Eshils)